top of page

החסכון הפנסיוני שלך הוא הגדול והמשמעותי בחיים.
בדיוק בשביל זה אנחנו כאן עבורך, לסייע לך לקבל את ההחלטות הנכונות.


באמצעות השירות והכלים שאנו מעמידים לרשותך, תוכל לדעת בכל רגע נתון מה מצבך בהיבט החסכון הפנסיוני והכיסוי הביטוחי בכל תרחיש ושלב בחיים, כך תוכל לתכנן טוב יותר את דרכך ועתידך.
 

דמי ניהול נמוכים

הסוכנות תשאף לדמי ניהול מהנמוכים בשוק

פגישת שירות

פגישות שירות אחת לתקופה 

פגישת תכנון פנסיוני מקיפה

מעבר על כל התוכניות, בדיקת צרכים, תשואות, דמי ניהול, תכנון פנסיה וסיכונים, השוואת חלופות וסיכום מקיף.

מגוון של כל חברות הביטוח

עובדים עם כל חברות הביטוח, הפנסיה והגמל לפיזור תיק אידאלי. 

סיום עבודה

בסיום עבודה, עזרה במילוי טופס 161 א'.

קרנות ברירת מחדל

מאפשרים לעובדים לבחור קרן פנסיה ברירת מחדל עם שירות מלא.

 

אזור אישי לעובד

אזור אישי המאפשר ללקוח צפיה מרוכזת בכל התוכניות שלו ולהגיש בקשות שירות.

שירות לעובד

bottom of page